• Slider1

  Ruimte voor initiatief

 • Slider2

  Burgers en bedrijven brainstormen
  over een veilige samenleving

 • Slider3

  Inwoners hebben oplossingen
  daar kan de overheid gebruik van maken

Projectleider Omgevingswet 1

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken:

Overheden die de fysieke leefomgeving beheren, initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren en hun belanghebbenden in de fysieke leefomgeving. Samenwerken wordt voor alle betrokken partijen nóg belangrijker. 
Als leveranciers van producten en diensten voor de fysieke leefomgeving hebben we onze krachten gebundeld. We stemmen die producten en diensten op elkaar af, zodat overheden, burgers en bedrijven nu al kunnen werken aan de doelen van de Omgevingswet en we dragen bij aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Omgevingscollectief zorgt dat het werkt.

Omgevingswet Wabo 1

De Omgevingswet is de wet voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet bundelt regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Naar verwachting zal de Omgevingswet in het voorjaar van 2021 in werking treden, maar als overheid, burger of bedrijf kunt u er nu al mee aan de slag. 
Binnen het Omgevingscollectief ontwikkelen we praktische (IT-)diensten waarmee initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen efficiënt tot het beste alternatief voor de fysieke leefomgeving komen.  Als partners ondersteunen we gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties bij de invoering van de Omgevingswet en leveren we een bijdrage aan een mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

Laatste berichten

Those who don’t jump, will never fly

Een parachutesprong maken: ik heb er wel eens van gedroomd. Met z’n allen opstijgen in een klein vliegtuigje. En daarna het moment waarop elke vezel in je lijf schreeuwt om die sprong niet te wagen...

28 januari 2020