Actueel

  1. Home
  2. Actueel
Omgevingsplan En Stad En Mileubenadering 1
Datum: 8 februari 2017
De karakteristieke panden worden gerenoveerd en het terrein wordt gefaseerd en organisch herontwikkeld. Er is sprake van een duo opdrachtgeverschap: Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad.
Schuifjessystemen Omgevingswet 1
Door Robert Forkink op 30 november 2016
Een omgevingsplan of een interne kennisbijeenkomst: veel gemeenten doen al ‘iets’ met de Omgevingswet. Hoewel er verschil is in de diepgang en omvang van die experimenten, valt één ding op...
Breda Bestemmingsplan 1
Datum: 8 februari 2017
Vooruitlopend op de Omgevingswet wil de gemeente Breda ervaring opdoen met het Omgevingsplan. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van de experimentregeling van de Crisis- en herstelwet