Best practice

  1. Home
  2. Best Practices
  3. E-participatie met Civocracy
Civocracy Burgers
E-participatie met Civocracy
Door Het Omgevingscollectief op 7 maart 2017

Civocracy wordt gebruikt bij verschillende gemeenten en provincies en laat hen profiteren van de kennis en expertise in de samenleving. Hierdoor kan beleid beter worden aangesloten op de wensen en behoeften van de samenleving. Civocracy helpt met het opzetten van een effectieve (social) mediacampagne, het bepalen van de juiste vraagstelling en gedetailleerd inzicht en advies ten aanzien van de resultaten op het platform.

Wethouder Marcel Wildschut, gemeente Losser:

"In de huidige (digitale) samenleving vinden we dat we inwoners ook via nieuwe methoden de gelegenheid moeten bieden hun bijdragen te leveren. In de opzet van het platform Civocracy hebben wij de toegevoegde waarde herkend. De ondersteuning vanuit het team van Civocracy ervaren wij als zeer betrokken en enthousiast. Wij ervaren het platform als een welkome aanvulling op de bestaande traditionele methoden."