Best Practices

  1. Home
  2. Best Practices
Omgevingswetspel 1
Datum: 8 februari 2017
Antea Group en CroonenBuro5 ontwikkelden een spel voor overheden om op een eenvoudige en interactieve wijze kennis te maken met de doelen en instrumenten van de Omgevingswet.
Omgevingsplan En Stad En Mileubenadering 1
Datum: 8 februari 2017
De karakteristieke panden worden gerenoveerd en het terrein wordt gefaseerd en organisch herontwikkeld. Er is sprake van een duo opdrachtgeverschap: Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad.
Transformatie Bavoterrein 1
Datum: 8 februari 2017
Het Bavoterrein wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woongebied. Het gebied heeft lange tijd dienst gedaan als psychiatrische instelling met bijbehorende gebouwen, tuinen en waterpartijen.
Breda Bestemmingsplan 1
Datum: 8 februari 2017
Vooruitlopend op de Omgevingswet wil de gemeente Breda ervaring opdoen met het Omgevingsplan. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van de experimentregeling van de Crisis- en herstelwet