Best Practices

  1. Home
  2. Best Practices
Breda Bestemmingsplan 1
Datum: 8 februari 2017
Vooruitlopend op de Omgevingswet wil de gemeente Breda ervaring opdoen met het Omgevingsplan. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van de experimentregeling van de Crisis- en herstelwet