Blog

  1. Home
  2. Blogs
  3. Horst aan de Maas kiest voor het Energie Transitie Dashboard!
Etd
Horst aan de Maas kiest voor het Energie Transitie Dashboard!
Door Hennie Genee op 4 april 2019

De (lokale) overheid staat voor de opgave om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te vertalen naar concreet energiebeleid met een bijbehorend programma. Beleid dat ook moet landen in uw omgevingsvisie en omgevingsplan. We moeten de transitie van een centrale fossiele energievoorziening naar een duurzame decentrale energievoorziening maken. Maar heb je genoeg aan twintig windmolens of een zonnepark van tweehonderd hectare? En waar kan je windmolens plaatsen? Kan je ook energie neutraal worden zonder windmolens? Allemaal vragen die ze in Horst aan de Maas aan gaan pakken met het Energie Transitie Dashboard.

Wat steeds meer duidelijk wordt is dat de energie transitie niet alleen een technische maar ook een financieel ruimtelijke uitdaging is. Financieel omdat energie steeds duurder wordt en alle kosten voor maatregelen uiteindelijk bij de burger terecht komen. Ruimtelijk omdat we heel veel duurzame energiebronnen nodig hebben om onze totale energiebehoefte te dekken. Duurzame energieopwekking is straks overal te zien!


Speel met mogelijkheden en onderbouw met data

De omvang en de impact van deze opgave is dus groot en vaak nog niet goed in kaart gebracht. Het Dashboard helpt u inzichtelijk te maken welke duurzame energiebronnen u waar wilt plaatsen. Het Dashboard bevat een interactieve kaart van uw gemeente. Op deze kaart kunt u duurzame energievormen intekenen. Een kwestie van spelen met de mogelijkheden die er zijn op basis van de wensen, voorkeuren en ruimtelijke kaders van de gemeente.

In één oogopslag wordt voor u duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energieneutraal’ behaalt en worden de bijdrages van verschillende maatregelen als energieopwekking en –besparing, overzichtelijk in een interactieve kaart weergegeven en kunnen scenario’s worden opgesteld. Op basis van deze scenario’s kan dan een kader stellende discussie en besluitvorming plaatsvinden. 


Hoe zet u het Energietransitie Dashboard in?

Het Dashboard is op verschillende manieren in te zetten: van inventariserende workshop, verdiepende werksessie tot discussieavond met inwoners. Uiteraard zorgen we met onze partner Antea Group voor de gemeente specifieke inrichting van het Dashboard en de begeleiding van een Dashboard-sessie.

1. In workshops en discussies: gebruik het Dashboard als serious game en ontdek met burgers, bestuurders en businessclubs hoe je de energietransitie concreet maakt. Werk verschillende scenario’s uit, laat de impact van keuzes zien en maak de opgave inzichtelijk.

2. Werksessies om tot een visie te komen: gebruik het Dashboard als vertrekpunt voor visie en strategie. Maak de keuzes inzichtelijk en onderbouw ze met de data uit het Dashboard.

3. Verbinding en draagvlak: verbind ondernemers, energieleveranciers en stakeholders rondom uw energievraagstuk en oplossingen. Laat zien hoe jullie puzzel eruit ziet en laat partijen meedenken over hun bijdrage in de oplossing.


Alle lokale data aan boord

Het Dashboard bevat allerlei gegevens en kengetallen die relevant zijn voor uw gemeente. Denk aan verwachte energieopbrengsten of een belemmeringenkaart. Daarnaast vind u onder meer lokale data over Natura 2000-gebieden en is in een oogopslag te zien waar de infrastructuur zich bevindt en woongebieden of bedrijventerreinen liggen. Zo brengt u snel in kaart waar ruimtelijke mogelijkheden liggen en waar niet.

Inmiddels hebben we het Dashboard voor verschillende opdrachtgevers op maat gemaakt en is deze toegepast door Antea Group. Bijvoorbeeld in een werksessie bij de gemeente Noord-Beveland. Hierin onderzochten we met netbeheerders, ondernemers en bestuurders de mogelijkheden om groene energie op te wekken. En in een interactieve workshop in Hoogeveen brachten we de discussie over het behalen van de energie ambities in kaart.