Blog

 1. Home
 2. Blogs
 3. Voorbereiding Omgevingswet: 10 tips om af te vinken
Vinkje
Voorbereiding Omgevingswet: 10 tips om af te vinken
Door Het Omgevingscollectief op 5 juli 2017

Het aanbod aan symposia, congressen, trainingen en ateliersessies is indrukwekkend. Tot zelfs een meerdaags workshop in een zonnig buitenland aan toe, dicht in de buurt van een golfbaan (dat dan weer wel). En ook de branche-organisaties van de bevoegde gezagen laten zich niet onbetuigd. Zo zorgt de VNG er inmiddels voor dat u met uw collega’s  (of wellicht met uw gezinsleden op uw vakantieverblijf?) gezellig het Omgevingswet bordspel kunt spelen.

Aan initiatieven dus geen gebrek, en vooral de experimenten in de geest van de Omgevingswet leveren interessante nieuwe inzichten op. Ook NedGraphics volgt deze ontwikkelingen op de voet en levert hier haar bijdragen aan. Het leukst blijven concrete klantprojecten.

Zo is samen met Antea Group voor een gemeente de ambitie en informatiebehoefte rond de Omgevingswet in beeld gebracht. Bij een andere gemeente verzorgt NedGraphics de GIS-ondersteuning van het project ‘Inventarisatie omgevingswaarden’. Verder bouwt NedGraphics voor een gemeente aan een ‘Omgevingsplanviewer’ om een  CHW-bestemmingsplan gebruikersvriendelijk te ontsluiten. En natuurlijk is NedGraphics volop bezig met het ontwerp en de bouw van haar nieuwe Omgevingswet-applicatie.

Voor NedGraphics tekenen zich daarbij steeds duidelijker een aantal best practices af, rond een succesvolle invoering van de Omgevingswet. In de vorm van 10 tips delen wij graag enkele inzichten met u. Met uiteraard niet de illusie dat we daarmee compleet zouden zijn. En voor u vast ook met enkele ‘open deuren’. Maar het blijft interessant om te kijken of úw organisatie bij alle 10 de tips al een ‘groen vinkje’ kan zetten.

 1. Richt een organisatie-brede projectgroep. in Belangrijk is dat alle betrokken disciplines (als VTH, Milieu, RO, JZ, Geo, I&A) vertegenwoordigd zijn, en daarnaast ook College van B&W, Gemeenteraad en ambtelijk manangement zijn aangehaakt.
 2. Bepaal gezamenlijk de ambitie t.a.v. de invoering. Maak gebruik van de kwadratenbenadering van de VNG/KING. Is de focus van uw gemeente intern of juist extern? Kiest uw gemeente voor kleine aanpassingen of juist ingrijpende verandering?
 3. Stel de klant ‘radicaal centraal’ m.b.v. customer journeys. Gebruik de klantreizenrapportage van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ hierbij als spiegel voor het optimaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven m.b.t. de fysieke leefomgeving.
 4. Breng de gegevenshuishouding verder op orde, in het bijzonder de  RO-data. Analyseer uw huidige planvoorraad op ruimtelijkeplannen.nl en schoon indien mogelijk op. Haal ook de bezem door de RO-data in de eigen plannen-applicatie. 
 5.  Maak gebruik van de experimenteerruimte. die er nu al is Neem deel aan pilots in het kader van bijvoorbeeld CHW-bestemmingsplannen. Of experimenteer met nieuwe vormen om ruimtelijk beleid weer te geven in de Omgevingsvisie.
 6. Inventariseer het vigerende beleid en bijbehorende regelgeving. In elke gemeente zijn tientallen documenten van kracht die iets zeggen over beleid en regelgeving op het vlak van de fysieke leefomgeving. Hierin zijn honderden en soms wel duizenden omgevingswaarden opgenomen. Inventarisatie deze Omgevingswaarden is essentieel als basis voor de op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
 7. Maak maximaal gebruik van de basisregistraties, in het bijzonder de BGT, bij het maken van Plan en Visie. Zeker voor ‘conserverende’ Omgevingsplannen kan slim gebruik worden gemaakt van de BGT. Immers, in de BGT is de feitelijke situatie al zeer gedetailleerd geïnventariseerd. 
 8. Focus op de bedrijfsprocessen, en laat u vooral ontzorgen t.a.v. de bijbehorende IT-componenten. Overweeg radicale ontzorging t.a.v. de IT-ondersteuning van de bedrijfsprocessen rond de Omgevingswet. Betrek de benodigde functionaliteit hierbij uit de cloud en laat daarbij het technische applicatiebeheer en hosting aan uw IT-leverancier over.
 9. Kies voor maximale interoperabiliteit tussen applicaties. Eis van uw applicatie-leveranciers dat zij aantoonbaar voldoen aan open standaarden, om onderlinge uitwisselbaarheid van data te kunnen garanderen.
 10. Heb aandacht voor het (digitaal) archiveren van niet meer vigerende instrumenten. De toekomst van archiveren is aan e-depots, waarin uw data –onafhankelijk van de gebruikte applicaties– worden opgeslagen en ontsloten. Neem kennis van de handreikingen op dit vlak, in het bijzonder de handreiking TMLO.