Evenement

  1. Home
  2. Evenementen
  3. Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag
Slider1
Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag
Datum: 7 november 2017

De Omgevingswet vraagt van ambtenaren en bestuurders kennis van de wet en de implementatie ervan in de praktijk. Een van de peilers van de wet is om de omgeving als geheel te beschouwen in de besluitvorming. Hierbij is een nauwere samenwerking van verschillende sectorale sporen als natuur, lucht, landschap, bouwen etc. vereist. Bent u al voorbereid? Tijdens de Kennismarkt Omgevingswet geven de partners en experts van Omgevingsweb u graag handvatten voor de implementatie.

Workshop Omgevingswaarden Robert Forkink

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijk containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet introduceert hiervoor de omgevingswaarden en maakt onderscheidt in verplichte- en autonome omgevingswaarden.

Hoe brengt u de vigerende en nieuwe omgevingswaarden in beeld? En hoe geeft u het analysekader vorm. Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze omgevingswaarden gereed te maken voordat de bestuurlijke- en ambtelijke afwegingsruimte mogelijk te maken. In deze workshop laten we u zien hoe u hiermee kunt starten om de basis te leggen voor een succesvolle uitwerking van de mogelijkheden van de Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie