Evenement

  1. Home
  2. Evenementen
  3. Provero Bijeenkomst Bestemmingsplannen
Implementatie Omgevingswet 1
Provero Bijeenkomst Bestemmingsplannen
Datum: 19 september 2017

Doel

Op dit moment is de Wro van kracht met de digitaliseringsverplichting: toepassen van de RO Standaarden 2012 om plannen, visies en besluiten (hierna: ruimtelijke plannen) beschikbaar te stellen en raadpleegbaar te maken via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Dit blijft zo totdat de Omgevingswet in werking treedt. En afhankelijk van het overgangsrecht ook nog enige tijd onder de nieuwe wet. Met behulp van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl is het voor bronhouders mogelijk zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Tijdens deze dagbijeenkomst informeren wij u graag over deze mogelijkheden die niet alleen technisch, maar ook juridisch en beleidsmatig zijn. De dag geeft u goede input en houvast voor de implementatie van de Omgevingswet binnen uw organisatie.

Klik hier voor meer informatie