Nieuwsbericht

 1. Home
 2. Nieuws
 3. Voorhoede Omgevingscollectief van start
Voorhoede Startbijeenkomst
Voorhoede Omgevingscollectief van start
Door Het Omgevingscollectief op 31 oktober 2017

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet denkt de Voorhoede Omgevingscollectief samen met Het Omgevingscollectief na over tools en oplossingen om de invoering straks zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gemeenten die willen meedenken én graag tijdig beginnen met de voorbereidingen hebben zich verenigd in de Voorhoede. Op woensdag 20 september jl. vond de startbijeenkomst plaats op het gemeentehuis van Deventer.

 

Wat doet de Voorhoede?

Om de ondersteuning straks optimaal te laten aansluiten bij de werkprocessen van beleidsmakers en eindgebruikers is het belangrijk om stakeholders nauw te betrekken bij het ontwikkelen van producten en diensten die de uitvoering van de Omgevingswet mogelijk moeten maken. Daarom organiseren wij regelmatige feedback in de vorm van een Voorhoede Omgevingscollectief. De Voorhoede beleefde zijn kick-off in september. Dit zijn de deelnemers:

 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Moerdijk
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Lelystad
 • GR Drechtsteden
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Amersfoort

De deelnemers aan de Voorhoede Omgevingscollectief sturen de productontwikkeling van de marktpartijen in Het Omgevingscollectief op hoofdlijnen en in samenhang. Daarnaast hebben de betrokken leveranciers ook specifieke klant-werkgroepen, waar in meer detail wordt gesproken over productontwikkeling.


De Voorhoede biedt:

 • Een overlegplatform om de ontwikkelingen rond de Omgevingswet met elkaar te delen. 
 • Een klankbord aan de marktpartijen in Het Omgevingscollectief voor de gewenste ontwikkeling van softwareproducten en bijbehorende diensten. 
 • Een plek om praktijkervaringen rond de invoering van de Omgevingswet te bespreken.
 • Een testomgeving voor aan te passen of nieuwe te ontwikkelen producten en diensten.


Gemeente Deventer is een van de deelnemers aan de Voorhoede. Jorien Kranendijk, procesleider participatie Omgevingsvisie/-plan, legt uit waarom.


“De Omgevingswet is een grote opgave, die los je niet in je eentje op. Daarvoor is het nodig om samen te werken met de verschillende spelers: collega-gemeenten maar ook leveranciers zoals Centric. Daarom doen wij mee met de Voorhoede Omgevingscollectief.”

Wat is de grootste uitdaging op weg naar de Omgevingswet?

"Het rondkrijgen van de digitalisering. Ook vergt de nieuwe wet een omslag in het denken: niet meer ieder voor zijn eigen belangetje, we zijn sámen verantwoordelijk voor een veilige en prettige leefomgeving. Het is zaak die cultuurverandering tijdig in gang te zetten.”

Wat is u bijgebleven van de kick-off?

 "Het is prettig om samen met de Voorhoede-spelers aan tafel te zitten en te bespreken wat de koers wordt. Als gemeente hebben we vaak contact met andere gemeenten die voor dezelfde uitdagingen staan. Onze ervaringen met de Voorhoede Omgevingscollectief kunnen we daar mooi inbrengen. Zo worden ook collega-gemeenten er wijzer van. 

Waar houdt de Voorhoede zich nu mee bezig?

"Op dit moment verkennen we waar iedereen staat en welke behoeften er leven. Het doel is dat de digitale ondersteuning en andere diensten daardoor zo goed mogelijk aansluiten bij wat er nodig is.”