Oplossingen

  1. Home
  2. Oplossingen

Oplossingen voor elk fase van het proces

Infographic Omgevingscollectief

4 fasen

En, waar zit u in het proces? Goed op weg, ergens begonnen of helemaal nog niet? U hebt door de nieuwe invoeringsdatum meer tijd, dus gebruik ‘m goed. Het Omgevingscollectief helpt u graag op weg met de juiste oplossing in elke fase. Uw resultaat: u bent op tijd klaar voor de Omgevingswet!

1
Bewustwording

Wat moeten lokale overheden doen om de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk in gang te zetten?

De voorbereiding richt zich op het bestuur van de organisatie, de verschillende afdelingen, de inhoud van de wet, communicatie en ICT. Zorg dat je op bestuursniveau duidelijke ambities vaststelt ten aanzien van de informatievoorziening, integraal werken, de begroting en uw samenwerking met ketenpartners.

Er zijn in deze fase ook projecten die u altijd kunt doen, projecten waar u geen spijt van krijgt. Schoon bijvoorbeeld alvast uw plannenvoorraad op, of betrek uw burgers (digitaal) bij de vorming van uw Omgevingsvisie. 

Producten & Diensten in deze fase
2
Verdieping

U heeft uw projecten benoemd en gaat concreet aan de slag. Belangrijk startpunt is in kaart brengen wat u al hebt, bijvoorbeeld: welke omgevingswaarden zijn er van toepassing binnen de gemeente? Dit doet u met het oog op het maken van een goede Omgevingsvisie, de basis voor uw Omgevingsplan. Ook uw organisatie verdient aandacht: u gaan concreet aan de slag met integraal werken. De vragen van burgers en bedrijven staan centraal en uw processen zijn daar ondersteunend aan geworden.

Producten & Diensten in deze fase
3
Verbreding en verankering

De Omgevingswet en haar instrumenten vormen uw vaste basis voor verdere verbreding en verankering. Doorat u meer kennis en kunde hebt opgedaan, kunt u beleid en uitvoering verder optimaliseren. Uw processen worden efficiënter.  Kort gezegd: door op de ingeslagen weg, waarbij de doelen van de Omgevingswet dichterbij komen.

Producten & Diensten in deze fase
4
Doorontwikkeling en beheer

Het is 2029 en het gehele stelsel is in werking; duurzame ontwikkeling van de leefomgeving is een feit geworden. Een belangrijk resultaat is dat de verhouding tussen burgers en de overheid duurzaam veranderd is: burgers zijn nu echt betrokken bij beleidsontwikkeling. Welke doelen willen we samen halen op basis van visies, plannen en programma’s?

Producten & Diensten in deze fase