App Toezicht

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. App Toezicht

App Toezicht

Steeds meer gemeenten gebruiken de app Toezicht van Centric voor hun inspecties op het gebied van bouw en milieu. De app draagt bij aan de kwaliteit van het toezicht. 

De app combineert handzaam toezicht met digitale controlelijsten die altijd de actuele regelgeving volgen. De toezichthouders zijn daarmee volledig toegerust voor digitalisering van hun werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving.

En dat is belangrijk, want toezicht en handhaven wordt alleen maar belangrijker naarmate er meer vergunningsvrij gebouwd wordt. Overtredingen van regels en normen kunt u in steeds meer gevallen uitsluitend in het veld constateren

App Toezicht

Met de app Toezicht van Centric is het efficiënt en prettig werken in het veld, waar de toezichthouders het grootste deel hun werk doen. 

De controlelijsten binnen de app laten zich eenvoudig bedienen en foto’s of opmerkingen zijn in een handomdraai toegevoegd. 

Deze app is beschikbaar voor alle gangbare tablets.

Altijd werken op basis van actuele regelgeving

De app toezicht sluit aan op het integraal Toezichtprotocol (iTP), dat helpt bij efficiënt toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en straks de Omgevingswet. Hierdoor weet de gemeente exact welke regels zij moet controleren per type bouwwerk, ruimte of activiteit.

Na afloop van de inspectie stuurt de app automatisch een digitaal bezoekverslag naar alle stakeholders en verschijnen de resultaten in de vergunningenapplicatie op kantoor. Dit maakt inspecties een stuk sneller en voorkomt fouten bij het verwerken van de informatie.

Referenties

Ontwikkeld door

De app toezicht is ontwikkeld door Centric, specialist op het gebied van onder andere oplossingen voor het domein Vergunningen, Toezicht en Handhaving waarmee gemeenten en Omgevingsdiensten tijd en geld besparen in de uitvoering van hun taken.

Centric

Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.