BGT als logische basis

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. BGT als logische basis

BGT als logische basis

De afgelopen jaren hebben gemeenten geïnvesteerd in de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daarmee ligt onze openbare ruimte landelijk vast in een model dat geschikt is voor organisatiebreed gebruik. Bovendien is dat gebruik verplicht.

NedOmgeving is de logische doorontwikkeling van de NedPlanSuite. Met NedOmgeving kunt u voorzien in het optimale beheer van al uw ruimtelijke plannen. Aanvullend hebben wij een doordachte aanpak ontwikkeld waarmee u uw omgevingsplankaart snel, betrouwbaar en verantwoord kunt samenstellen op basis van bestaand kaartmateriaal, zoals de BGT en uw bestaande ruimtelijke plannen. Zo geven wij ook hier invulling aan het motto ’eenmalig en eenduidig registreren’.


NedOmgeving zal aangesloten worden op slim mutatieberichtenverkeer vanuit andere applicaties. Zo worden uw ruimtelijke plannen continu afgestemd op alle veranderingen die in de openbare ruimte plaatsvinden. Kortom: met NedOmgeving wordt de ruimtelijke ontwikkeling van uw gemeente optimaal gefaciliteerd.

​BAG-beheerders

BAG-beheerders krijgen hun pandvlakken automatisch aangeleverd vanuit de BGT en weg- en groenbeheerders weten inmiddels hoe de BGT hun gaat voorzien van ’hun’ weg- en groenbeheervlakken. De Omgevingswet wordt een belangrijke volgende toepassing van de BGT.

Resultaat: omgevingsplankaart

Door de BGT op de juiste wijze te verfijnen kan de omgevingsplankaart er automatisch uit afgeleid worden. In onze geo-informatiearchitectuur betekent dat, dat alle veranderingen in de openbare ruimte hun beslag vinden in de BGT en niet alleen doorwerken in BAGpanden en weg- en groenbeheervlakken, maar ook in de omgevingsplankaart.

Een dynamisch plan

Zo vervalt de noodzaak om voor uw omgevingsplan een ’losse’ kaart op te bouwen. Het omgevingsplan wordt dynamisch; onze geo-informatiearchitectuur faciliteert dit aspect optimaal.

Referenties

De ontwikkeling van NedOmgeving  - inclusief het optimale gebruik van de BGT- gebeurt in intensief overleg met de NedGraphics Gebruikersvereniging (NGV).

Ontwikkeld door

NedGraphics is al meer dan 30 jaar intensief betrokken bij het digitaliseren van topografie-beheer. Aanvankelijk met applicaties voor de Grootschalige BasisKaart Nederland, en inmiddels gebruiken meer dan 140 organisaties de applicatiesuite NedBGT, het beheersysteem voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

NedGraphics

Bij NedGraphics ontwikkelen we software voor het ontwerpen, beheren en publiceren van digitale tekeningen en kaarten. Veelal met koppelingen aan andere gegevens binnen uw organisatie. Zo wordt de digitale kaart een essentiële informatiebron. Zeker in relatie tot objectenbeheer, de basisregistratiekaart, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

We helpen u als klant ook met de digitalisering van complexe werkprocessen. Om u optimaal te ondersteunen bieden we flexibele standaardoplossingen gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring. Zo waarborgen we een efficiëntieslag in uw werkproces en maken we tevens eenvoudige updates mogelijk.