Omgevingsdashboard

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Omgevingsdashboard

Omgevingsdashboard

Als gemeente wilt u inwoners informeren over hun directe leefomgeving. In geval van calamiteiten als een uitslaande brand, maar ook bij hoge waterstanden of milieuverontreiniging. Met het Omgevingsdashboard geeft u inwoners online inzicht in wat er in hun omgeving speelt. 

Op een interactieve kaart presenteert u realtime informatie over buurt, stad en regio. Zo verhoogt u niet alleen de veiligheid in uw gemeente, maar ook de betrokkenheid van inwoners.

Interactieve kaart

  • Eenduidige informatie voor inwoners over hun leefomgeving
  • Betere crisiscommunicatie bij calamiteiten
  • Verhoogde zelfredzaamheid en betrokkenheid
  • Ontwikkeld in publiek-private samenwerking
  • Uit de Centric-cloud, zonder investering en zonder eigen infrastructuur
  • Veiligheid in uw gemeente

Verhoog de betrokkenheid van inwoners

Het Omgevingsdashboard is geschikt voor alle informatie over de Leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan milieu-informatie van omgevingsdiensten, actuele waterstanden of storingsinformatie van nutsbedrijven. 

Ook kunt u het Omgevingsdashboard interactief inrichten. Burgers kunnen onveilige of milieuonvriendelijke situaties dan zelf online melden. 

Zo verhoogt u naast de zelfredzaamheid ook de betrokkenheid in uw gemeente.

Referenties

Ontwikkeld door

De app omgevingsdashboard is ontwikkeld door Centric, specialist op het gebied van onder andere oplossingen voor het domein Vergunningen, Toezicht en Handhaving waarmee gemeenten en Omgevingsdiensten tijd en geld besparen in de uitvoering van hun taken.

Centric

Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.