Omgevingswaardengenerator

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Omgevingswaardengenerator

Omgevingswaardengenerator

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet introduceert hiervoor de omgevingswaarden en maakt onderscheid in verplichte- en autonome omgevingswaarden.


In het vigerende beleid komen vele honderden dan wel duizenden andere beleidswaarden voor. Hoe brengt u deze vigerende en nieuwe beleidswaarden in beeld? En hoe geeft u het analysekader vorm? Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze beleidswaarden gereed te maken voordat de bestuurlijke- en ambtelijke afwegingsruimte mogelijk wordt gemaakt.


Antea Group heeft hiervoor de Beleidswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee u inzicht krijgt in de waardering van uw fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en uw bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. Een applicatie waarmee u per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare beleidswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit uw omgevingsvisie en deze te vertalen in het omgevingsplan.

De Beleidswaardengenerator© omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale beleidswaarden (vigerende beleid). Hiermee hebt u een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat u aan de invulling van uw Omgevingswet-instrumentarium begint!


De Beleidswaardengenerator© biedt ook mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke visualisatie. Antea Group werkt hiervoor samen met NedGraphics. NedGraphics beschikt over de kennis en kunde om de in het model opgenomen beleidswaarden in te voeren in een GIS-omgeving. Door deze beleidswaarden in een GIS-omgeving weer te geven, spreken de waarden veel meer tot de verbeelding en is met een klik op de kaart duidelijk welke beleidswaarden waar gelden. Zo zijn vragen als ‘toon mij op deze plek alle vigerende beleidswaarden’, of ‘toon mij op de kaart alle beleidswaarden (regels) waarin het woord bouwen voorkomt’, eenvoudig ruimtelijk te visualiseren.

De applicatie

Antea Group en NedGrpahics hebben hiervoor de Omgevingswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee u inzicht krijgt in de waardering van uw fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en uw bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. 

Een applicatie waarmee u per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare omgevingswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit uw omgevingsvisie en deze te vertalen in het omgevingsplan.

De generator

De Omgevingswaardengenerator© omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale omgevingswaarden (vigerende beleid). 

Hiermee heeft u een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat u aan de invulling van uw Omgevingswet-instrumentarium begint!

Referenties

Ontwikkeld door

De Omgevingswaardengenerator is ontwikkeld door Antea Group en NedGraphics. Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau en is onder andere betrokken bij de advisering van lokale overheden op het gebied van de Omgevingswet. NedGraphics ontwikkelt software voor het ontwerpen, beheren en publiceren van digitale tekeningen en kaarten.

Antea Group

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We hebben vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Via de Inogen-alliantie van milieuadviesbureaus is het bereik van Antea Group zo goed als wereldwijd.

Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een veelzijdig en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven én overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst.Al meer dan 60 jaar. Vol trots en plezier.

NedGraphics

Bij NedGraphics ontwikkelen we software voor het ontwerpen, beheren en publiceren van digitale tekeningen en kaarten. Veelal met koppelingen aan andere gegevens binnen uw organisatie. Zo wordt de digitale kaart een essentiële informatiebron. Zeker in relatie tot objectenbeheer, de basisregistratiekaart, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

We helpen u als klant ook met de digitalisering van complexe werkprocessen. Om u optimaal te ondersteunen bieden we flexibele standaardoplossingen gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring. Zo waarborgen we een efficiëntieslag in uw werkproces en maken we tevens eenvoudige updates mogelijk.