Omgevingswetspel

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Omgevingswetspel

Het Omgevingswetspel

De ontwikkeling van de Omgevingswet is in volle gang. De wet zelf treedt pas in 2021 in werking, maar er wordt al volop mee geëxperimenteerd. Aangezien de wet grote veranderingen met zich meebrengt, is het belangrijk om daar als organisatie tijdig op voorbereid te zijn. Antea Group en CroonenBuro5 ontwikkelden een spel voor overheden om op een eenvoudige en interactieve wijze kennis te maken met de doelen en instrumenten van de Omgevingswet.

Het spel

Het Omgevingswetspel heeft de vorm van een ganzenbord waarbij uitdagende vragen en stellingen over de onderwerpen omgevingsplan, omgevingsvisie en omgevingsvergunning aan bod komen. De vragen zijn praktijkvoorbeelden waar wij als organisatie al mee te maken hebben gehad en geeft de deelnemers de kans de nieuwe wet eigen te maken en na te denken over de impact van de wet in de eigen omgeving.

​Workshop

Het spel maakt onderdeel uit van de workshop 'Aan de slag met de Omgevingswet'. De workshop geeft in een korte tijd inzicht in de werking van de Omgevingswet, geeft aan welke items voor u het meest actueel zijn (inhoud/organisatie/proces/positionering etc.) en inspireert u en uw medewerkers om zich voor te bereiden op deze stelselherziening en rol daarin. Met Antea Group krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de veranderopgave. Onze adviseurs geven de opgedane ervaringen door aan uw medewerkers, externe ketenpartners, gemeenteraad en/of college. Dit op een prettige manier die erg succesvol blijkt uit de terugkoppeling met onze opdrachtgevers.

Inhoud

Samen met de adviseurs van Antea Group en  NedGraphics heeft de gemeente Peel en Maas tijdens de workshop haar ambitie, klantbenadering en aanpak aangescherpt.

1. Ambitiemodel

Gebruik makend van het ambitie-model (kwadrantenmodel) voor de invoering van de Omgevingswet is in beeld gebracht hoe de deelnemers individueel én als organisatie ‘in de wedstrijd staan’. Wordt gekozen voor verandering en externe oriëntatie, of juist voor een meer op de eigen organisatie en eigen werkprocessen gerichte aanpak?

2. Persona-benadering

Vervolgens is - aan de hand van de ‘persona-benadering ’(klanttypen) - verkend hoe de dienstverlening en informatievoorziening verbeterd kunnen worden. Afsluitend is geïnventariseerd welke kritische succesfactoren onderkend kunnen worden, bij het opstellen van een gedragen Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Referenties

Ontwikkeld door

Met Antea Group zet u de juiste stappen op weg naar de Omgevingswet. Niet met algemene verhalen, maar met informatie, diensten en producten op maat. Passend bij uw ambities, en in een logische volgorde

Antea Group

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We hebben vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Via de Inogen-alliantie van milieuadviesbureaus is het bereik van Antea Group zo goed als wereldwijd.

Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een veelzijdig en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven én overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst.Al meer dan 60 jaar. Vol trots en plezier.