Projectmanagement & Consultancy

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Projectmanagement & Consultancy

Projectmanagement & Consultancy

De Omgevingswet vraagt om een andere wijze van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving.  U kunt daar morgen al mee aan de slag. 

Wij hebben een methode voor een implementatietraject ontwikkeld die gebaseerd is op drie pijlers: Consulteren en informeren, Navigeren en Implementeren.

Implementeren van de Omgevingswet, het klinkt allemaal nogal gemakkelijk, even een projectteam samenstellen, een analyse van de opgaven, budgetje claimen en aan de slag! In de werkelijkheid ligt dit nogal anders. Allereerst, welke medewerkers plaats ik in het projectteam en waarom (rollen, competenties en/of expertise). Maar ook de analyse van de veranderopgave is niet eenvoudig.

Daarnaast maken de aangereikte invoeringsstrategieën het helemaal niet eenvoudiger om de ambities van de organisatie te bepalen (alsof voor de gehele implementatie slechts 1 strategie te voeren is, dit verschilt in de praktijk per onderwerp). En hoe kom ik straks naar 1 omgevingsvisie en wat te doen met al dat andere beleid en verordeningen. 


Dit vraagt om begeleiding vanuit ervaring met deze vragen en opgaven rondom de implementatie van de Omgevingswet. Met Antea Group krijgt u snel grip de opgaven van de veranderopgaven vanuit de Omgevingswet.

Consulteren en informeren

De consultatie bestaat uit het gelijk zetten van de klokken op kennis, inzichten, werkprocessen, cultuur en de mate van integraal werken. 

Hier worden het bestuur, management en de ambtelijke organisatie meegenomen in het gedachtengoed en instrumentarium van de Omgevingswet en de verschillende opvattingen.

Navigeren

Bij het navigeren gaan we trechteren en focussen op de gemeente specifieke situatie. Waar liggen de ambities, wat zijn de potenties en kwaliteiten van de fysieke omgeving, wat zijn de vraagstukken, de bestuurlijk/politieke speerpunten en hoe wenst de organisatie te participeren in het maatschappelijk veld. Dit resulteert in een koersdocument waarin deze inzichten en visies worden vertaald in opgaven op het gebied van:

  • instrumentarium als omgevingsvisie, omgevingsplan
  • transformatie in kennis en cultuur en naar integraal werken
  • 3digitalisering en informatievoorziening
  • nieuwe vormen van samenwerking/interactie met initiatiefnemers, stakeholders, burgers etc.

Implementeren

Tijdens het implementatietraject worden de opgaven uitgewerkt in een programmatisch plan van aanpak (planning, middelen, mensen, prioriteiten, processen, tijd en organisatie). We zetten beproefde en nieuwe interactieve procestechnieken in. Uiteraard is het implementatietraject maatwerk. Iedere organisatie is uniek en uit ervaring weten wij dat blauwdrukken en vaste formats voor deze trajecten niet bestaan.

Wilt u weten hoe uw implementatietraject er uit ziet? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Referenties

Ontwikkeld door

Met Antea Group zet u de juiste stappen op weg naar de Omgevingswet. Niet met algemene verhalen, maar met informatie, diensten en producten op maat. Passend bij uw ambities, en in een logische volgorde.

Antea Group

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We hebben vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Via de Inogen-alliantie van milieuadviesbureaus is het bereik van Antea Group zo goed als wereldwijd.

Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een veelzijdig en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven én overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst.Al meer dan 60 jaar. Vol trots en plezier.