Tygron Engine

  1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Tygron Engine

Tygron Engine

Met de Tygron Engine kunnen overheden hun eigen realistische grafische 3D omgeving genereren en onderhouden, met real-life indicatoren uit geografische informatiesysteem en stedelijke datasets. 


Belanghebbenden kunnen met de Tygron Engine binnen een kort tijdsbestek experimenteren, plannen en onderhandelen over betere ontwerpen en oplossingen voor stadsontwikkelingsprojecten. Daarbij gebruiken ze real-life indicatoren als leefbaarheid en veligheid.

De Tygron Engine maakt dynamische 3D-modellen van steden of gebieden op basis van data en rekenmodellen. Met de software kunnen verschillende thema’s direct en integraal inzichtelijk worden gemaakt. Denk aan thema's als bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, geluid, stikstofdepositie en water aansturen.


De Tygron Engine laat u uw ontwerpmogelijkheden snel, transparant en integraal te verkennen en met de diverse betrokkenen af te stemmen. Stakeholders zoals overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen op een intuïtieve manier in een realistische 3D-omgeving plannen en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling. Hierdoor worden projecten versneld en wordt er ook nog eens veel geld bespaard.

Tyron Engine

Met de Tygron Engine visualiseert u ontwerpuitdagingen en resultaten in echte stedelijke context. Beoordeel kosten, baten, oorzaken en gevolgen van verschillende alternatieven. 

De Tygron Engine heeft bewezen het planningsproces te stroomlijnen en vermindert rechtszaken en verhoogt de return on investment voor stedelijke projecten. 

Referenties

Ontwikkeld door

De Tygron Engine wordt gemaakt door Tygron, een jong en innovatief Nederlands bedrijf dat zich toelegt op gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Tygron is internationaal actief.

Tygron

Tygron ontwikkelt software ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling. Met de software kan realistische 3D werelden maken van de werkelijkheid, op basis van GIS data en reken modellen. In de 3D wereld kunnen verschillende scenario’s worden gesimuleerd en getoetst aan verschillende eisen. De gevolgen van ontwerpingrepen worden live, tijdens een ontwerpsessie, zichtbaar gemaakt op thema’s als Grondexploitatie, groen, parkeren, leefbaarheid, kosten/batenanalyse, woningbouwopgave, verkeer en milieu.

Daardoor kunnen ontwerpmogelijkheden snel, transparant en integraal worden verkend en met de diverse betrokkenen worden afgestemd. De software is een krachtig hulpmiddel om belangenpartijen vroeg in een besluitvormingsproces te betrekken en onderling draagvlak te creëren voor ruimtelijke oplossingen.

Tygron bestaat 10 jaar en is een spin-off van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels heeft Tygron meer dan 1400 actieve projecten in haar software, in binnen en buitenland. De software wordt gebuikt door onder andere gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander en de Stad New York. Ook wordt de software gebruikt in het onderwijs, zowel in Nederland als op gerenommeerde buitenlandse universiteiten als Oxford University, Cornel University, en de MIT.