Workshop Informatiebehoefte

 1. Home
 2. Producten & Diensten
 3. Workshop Informatiebehoefte

Workshop Informatiebehoefte

Op verschillende plekken in het land worden pilots opgestart en vinden er proeftuinen plaats in het kader van de Omgevingswet. 

Workshop

De workshop Informatiebehoefte is ontwikkeld voor en met de gemeente Peel en Maas door Antea Group samen met NedGraphics.

De gemeente Peel en Maas heeft de ambitie om een Omgevingsvisie op te stellen en nu al ervaringen op te doen met werken én besturen in de geest van de Omgevingswet. Op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn hiertoe - op verzoek van de gemeente - door het ministerie van IenM een aantal pilots toegekend. Deze pilots bestaan uit experimenten o.a. op het gebied van duurzaamheid, energieopwekking, het wonen in het buitengebied en flexibel bestemmen.

Daarnaast gaat de gemeente Peel en Maas voor haar gehele grondgebied een Omgevingsplan opstellen (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte).


De gemeente Peel en Maas wilde een scherper beeld krijgen van de informatiebehoefte voor het gehele Omgevingsdomein/Omgevingswet. De gemeente Peel en Maas kiest hier nadrukkelijk voor het perspectief van de stakeholder m.b.t. die fysieke omgeving: burger, bedrijf, initiatiefnemer, mede-overheid, maatschappelijke organisatie, gemeente-(Raad), Bestuur etc. Redeneren vanuit de vrager dus, en niet vanuit de aanbieder van diensten en informatie.

De vraag naar informatie

Met de ervaringen van het ontwikkelen van steeds meer Omgevingsvisies en Omgevingsplannen komt ook de vraag naar informatie explicieter op tafel: 

 • Welke informatiebehoefte hebben we als overheidsorganisatie in het stelsel van de Omgevingswet eigenlijk? 
 • Welke informatie hebben onze externe klanten zoals inwoners en bedrijven nodig? 
 • Welke specifieke informatiebehoefte heeft een initiatiefnemer en hoe zit dit bij een belanghebbende? 
 • En welke informatiebehoefte hebben onze eigen collega’s? 
 • Welke informatie heb je bijvoorbeeld nodig om een Omgevingsplan te maken?

In dialoog met u

Het Omgevingscollectief probeert in dialoog met u door middel van een workshop antwoorden en inzichten te formuleren op deze vragen. Daarbij wordt conform onze visie op de implementatie van de Omgevingswet, consistent de vraag van uw organisatie in het vizier gehouden. 

Op basis hiervan gaan we graag met organisaties in gesprek, om na deze workshop een verder te zijn om grip te krijgen op de informatievoorziening die je als overheidsorganisaties nodig hebt. 

Inhoud workshop

Samen met de adviseurs van Antea Group en  NedGraphics heeft de gemeente Peel en Maas tijdens de workshop haar ambitie, klantbenadering en aanpak aangescherpt.

 1. Gebruik makend van het ambitie-model (kwadrantenmodel) voor de invoering van de Omgevingswet is in beeld gebracht hoe de deelnemers individueel én als organisatie ‘in de wedstrijd staan’. Wordt gekozen voor verandering en externe oriëntatie, of juist voor een meer op de eigen organisatie en eigen werkprocessen gerichte aanpak?
 2. Vervolgens is - aan de hand van de ‘persona-benadering ’(klanttypen) - verkend hoe de dienstverlening en informatievoorziening verbeterd kunnen worden.
 3. Afsluitend is geïnventariseerd welke kritische succesfactoren onderkend kunnen worden, bij het opstellen van een gedragen Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Referenties

Ontwikkeld door

De workshop informatiebehoefte is ontwikkeld door Antea Group en NedGraphics. Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau en is onder andere betrokken bij de advisering van lokale overheden op het gebied van de Omgevingswet. NedGraphics ontwikkelt software voor het ontwerpen, beheren en publiceren van digitale tekeningen en kaarten en administratieve data.

Antea Group

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We hebben vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Via de Inogen-alliantie van milieuadviesbureaus is het bereik van Antea Group zo goed als wereldwijd.

Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een veelzijdig en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven én overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst.Al meer dan 60 jaar. Vol trots en plezier.

NedGraphics

Bij NedGraphics ontwikkelen we software voor het ontwerpen, beheren en publiceren van digitale tekeningen en kaarten. Veelal met koppelingen aan andere gegevens binnen uw organisatie. Zo wordt de digitale kaart een essentiële informatiebron. Zeker in relatie tot objectenbeheer, de basisregistratiekaart, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

We helpen u als klant ook met de digitalisering van complexe werkprocessen. Om u optimaal te ondersteunen bieden we flexibele standaardoplossingen gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring. Zo waarborgen we een efficiëntieslag in uw werkproces en maken we tevens eenvoudige updates mogelijk.